Tempo 100

Krav for at få Tempo 100 tilladelse

Campingvognen skal have monteret  godkendt  slingrekobling. Campingvognens dæk må ikke være mere end 6 år gamle. Campingvognen dæk skal være godkendte til min. 120 km/t (min. L-mærket). Campingvognens dæks bæreevne skal svare til vognens akseltryk. Campingvognens aksel skal være forsynet med støddæmpere.

Brugerbestemmelser (kontroleres ikke ved Tempo 100 kontrol):

Trækkende køretøj skal have ABS-bremser. Campingvognens totalvægt må ikke overstige det trækkende køretøjs køreklare vægt (egenvægt + 125 kg).

Bemærk:

Campingvogne uden slingrekobling og teltvogne uden slingrekobling og støddæmpere kan også godkendes til Tempo 100. Her stilles der dog ekstra krav til trækkende køretøj.

I tvivlstilfælde kontakt os.

Jeg kan evt. foretage en Tempo 100 test hos dig (eller på den campingplads vognen er placeret) – ring til mig og hør nærmere om mulighederne.